Aanmelden

Voorinschrijving deelname 2023  ( 27 juni – 30 juni ) is via deze site mogelijk t/m 25 juni 2023

Kosten deelname via voorinschrijving € 12.00 per persoon. Uiteraard is inschrijven bij de start ook mogelijk, kosten € 14.00. Dagkaarten zijn alleen bij het startpunt verkrijgbaar à € 4,00.

Heeft u zich al aangemeld maar nog niet betaald: ons banknummer is NL86 RABO 0143 2585 83 t.n.v. WFevenementen. Voor betalingen vanuit buitenland Bic code RABONL2U
Als de betaling van het verschuldigde bedrag door ons is ontvangen sturen wij u een bevestiging.